Jul 31 2013

Hawaiians Lā Ho’i Ho’i Ea

Hawaiians Lā Ho’i Ho’i Ea

You know what time it is!

Hau’oli ka Lā Ho’iho’i e Lāhui Hawai’i!

As in ea (independence) FROM Obama and the rest of American government!